עמוד:1

נושאי הלימוד שברים - חלק ב ........................................................... 3 כפל וחילוק – חלק א 49 ............................................... סימני התחלקות ב , 3 ב 6 וב 87 ........................ 9 בעיות מילוליות דו שלביות ................................ 109 מושית הבלשית ........................................................... 131 יוצא מן הכלל ................................................................. 141 נספח לפרק " שברים - חלק ב " ....................... 151

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר