עמוד:108

Lesson 2 The Fussy Princess 1 Read and write Mike likes white rice . Mike ........................ white ........................ . . .................................................................................................................................... 2 Listen and write 3 Match 1 . soup 2 . rice 3 . bread 4 . potatoes 5 . eggs 6 . meat 7 . cheese 8 . fish

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר