עמוד:82

6 a Write pots glasses dishes books hats 6 b Write eleven twelve seven three four 1 . ........................ glasses 2 . ........................ dishes 3 . ........................ pots 4 . ........................ hats 5 . ........................ books 6 c Write 1 . A big pot and a hat ................. 2 . A dish and a hat ................. 3 . Two small pots and a hat ................. 4 . A black hat and three glasses ................. 5 . Four dishes .................

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר