עמוד:60

מטרת החלק הזה בפרק היא להבהיר מהם המאפיינים הייחודיים של רצח פוליטי ביחס לרצח אחר - המניע וההשפעה . כדי להמחיש זאת , מסופר בפרק על רצח מההיסטוריה הרחוקה של עם ישראל - רצח גדליה בן אחיקם . בקריאת סיפור הרצח הזה , חשוב להתמקד בשני המאפיינים של רצח פוליטי שהגדרנו : המניע לרצח וההשפעה שלו . לאחר מכן מציג הפרק את רצח רבין כרצח פוליטי , ובהשלכות שלו . מומלץ לדון בשאלת הפרספקטיבה על אירועים היסטוריים : תוכלו לדון בכך באמצעות קריאת דבריו של המשורר נתן יונתן ( ואולי תגובות נוספות מהתקופה שתמצאו ברשת ) , ובאמצעות הדרך שבה אנו רואים את המציאות הישראלית היום . האם ממרחק הזמן אנחנו יכולים להבין דברים שנתן יונתן לא הבין ? ומן הצד האחר , האם אנחנו רחוקים מהאירוע מספיק כדי להבין את השלכותיו בטווח הארוך יותר ? יחידה : 2 ערכם של חיי אדם רצח רבין , נוסף על היותו רצח פוליטי שיש לו השלכה על החברה כולה , הוא גם לקיחת חייו של אדם אחד - יצחק רבין . ערכם של חיי אדם , כל אדם , הוא נושא היחידה הזאת . היבט זה שהפרק עוסק בו נועד להמחיש לתלמידים מהו ערכם של חיי אדם בתרבות היהודית , ומדוע ערכם כה רב . בעמוד 245 מובא קטע מתוך משנה במסכת סנהדרין שעולה ממנה החשיבות הרבה שמעניקה התרבות היהודית לשמירה על חיי אדם , והסיבות לחשיבות הזאת ( עמ ' : ( 246 . 1 ערך חיי האדם - קטיעה של חייו של אדם קוטעת גם את השרשרת של הדורות הבאים אחריו . . 2 ערך השוויון - לכולנו אב קדמון אחד . את כולנו טבע ה ' בחותמו של אדם הראשון . . 3 ערך הייחודיות של כל אדם ואדם - למרות שנוצקנו כולנו בחותמו של אדם הראשון , כל אדם שונה מחברו : יצירתו של דן קדר , המובאת בעמוד זה ומדגישה את היות ערך חיי האדם עיקרון יסודי שנמסר על פי האמונה כבר בעשרת הדיברות , וכרזה לרגל יום זכויות האדם הבינלאומי , שמופיעה בעמוד , 246 יעשירו את הדיון בסוגיה . ערך חיי האדם , וכן ערך השוויון העולה מתוך מסכת סנהדרין , הם יסודות חשובים גם בהגות ובחוק המודרניים . חוק יסוד כבוד האדם וחירותו , וההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם , הם שני מסמכים שממחישים זאת . רוצים לערוך לתלמידים היכרות קצת אחרת עם ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם ? הציגו להם את הסרטון הבא ( הסרטון באנגלית ) . יחידה : 3 מאיש צבא לעושה שלום המעבר שעשה יצחק רבין מאיש צבא שמבצע את המדיניות שקובע הדרג המדיני , למדינאי ומנהיג שמעצב בעצמו מדיניות של שלום , הוא הנושא של היחידה הזאת . שני הקטעים המובאים בעמודים , 249 - 248 מדגישים את שני הפנים האלה באישיותו של רבין . הפנו את תשומת לבם של התלמידים לתפקידו של יצחק רבין בזמן שכתב כל אחד משני הטקסטים - טקסט אחד נכתב מנקודת מבט של לוחם , והשני מנקודת מבט של מדינאי . כך אפשר לראות את ניצני המנהיגות של רבין עוד בהיותו לוחם , ואת עברו של רבין כלוחם בהיותו מדינאי . יחידה זאת מהווה הזדמנות לעסוק בחשיבות של היכולת לבחון כל הזמן את המציאות ואת העמדות שלנו ביחס למציאות , של היכולת להשתנות ולא להתבצר בעמדותינו . כמדינאי , יצחק רבין עבר שינוי עמוק

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר