עמוד:37

גם הסיפור הבא עוסק בצדקה ( עמ ' , ( 142 - 141 ומעביר את המסר שמתן צדקה אינו כהוצאה רגילה של כסף אלא היא דווקא נשארת גם אצל הנותן . הסיפור שמתואר כשיחה בין אבא לבן , שבה הבן מלמד את אביו להסתכל על המציאות בצורה שונה , מפנה אלינו את הדיון כדי לבדוק האם גם אנחנו יכולים להתבונן בנושא מנקודת מבט שונה ? מנקודת מבט הרואה את הדברים במונחים אחרים ? שאלו את התלמידים : מה זה אומר , שמצוות הצדקה ' נשארת ' אצל הנותן ? באיזה אופן ? הרי הכסף ניתן לעני ? מדוע דרשה על צדקה וגמילות חסדים , כמוה כמעורבות חברתית ? שימו לב להשפעה הרבה שהייתה לבן איש חי בדרשותיו . עד כה ראינו שהבן איש חי משתמש בדרשה ככלי עזר להשפיע על הקהילה לכיוון של אורח חיים המותאם לאופייה . תוכני הדרשות שלו עוסקים גם בנושאים חברתיים . היבט נוסף שרצינו להביא בדמותו של הבן איש חי הוא כתיבת פיוטים . הבן איש חי כתב למעלה מ - 80 חיבורים , שלא כולם נשתמרו . גם בפיוטיו , הבן איש חי מלמד ומספר על דמויות שהשפיעו על היהדות עד זמנו והשפיעו עליה . הבחירה בכלי השירה כדי להעביר מסרים , יש בה גם מסר חברתי ( אפשר לחזור לדג נחש מתחילת הפרק ) . הפיוטים מושרים באירועים קהילתיים ומחברים בין בני אדם . ייתכן כי הבן איש חי הבין זאת . כדאי להקשיב לפיוט המוצע בספר ( " חננו יה חננו " ) , ולתאר את התחושה למשמע הפיוט - למילים וללחן . לחלק הזה של הפרק על הבן איש חי , הבאנו מעין סיכום על דמותו . הבן איש חי היה לדמות מעוררת השראה , וניתן לראות בו מגוון רחב של אספקטים שונים שהרכיבו את דמותו . יחידה : 3 ברל כצנלסון - בראשית היה המעשה ברל כצנלסון היה לדמות שהשפיעה רבות על החיים החברתיים ועל הנורמות החברתיות , כפי שהתעצבו עוד טרם הקמת המדינה . כדאי להתחיל את היחידה בסיפור ( עמ ' . ( 144 סיפור על הילד ברל כצנלסון , על השיחות שהיו בבית ועל מותו של האב , שהותיר את ברל אבוד ומחפש אחר דרך , עם כל המטען שקיבל בביתו . המידע שיש בפתיחת החלק על דמותו של ברל , יכול לשמש אתכם ביצירת הסיפור . ספרו אותו בעל פה . שלבו שאלות – מה יקרה , לדעתכם , כשהאב יחזור מנסיעותיו הארוכות , ועוד . הכניסו את הלומדים לתקופה ולהבנת הרקע . ביחידה הזאת יפגשו התלמידים את דרכו של ברל לארץ ישראל ( עמ ' 145 ) ואת חייו בארץ ישראל , דרך הצצה לחייו בכינרת . כבר שם התגלה ברל לפעיל חברתי ונלחם למען זכויות העובדים . כדאי גם להראות שברל הוא למעשה בבואה לאותה התקופה של אנשי העלייה השנייה , אנשים בעלי מוטיבציה גבוהה למרות היותם נעדרי ניסיון בעבודת האדמה , שהגיעו לארץ כדי להקים אותה ולהפריח בה את השממה , הלכה למעשה ( עמ ' . ( 147 יחידה : 4 ברל כצנלסון - פעיל ומנהיג חברתי ביחידה זאת התלמידים יכירו שני מיזמים של ברל שהשפיעו על החברה כולה , ועל המדינה שבדרך . האחת - הקמת קופת חולים למען העובדים , השנייה - הקמת העיתון " דבר " . שני המעשים האלה יצאו מתוך נקודת הנחה שלא ניתן לקיים התפתחות חומרית ( עבודת האדמה והדאגה להיבטים החומריים בגינה , כמו הקמת קופות החולים ) ללא התפתחות תרבותית ( הקמת העיתון " דבר " ) , ולהפך . נתחו עם התלמידים את המקור השני ( בעמ ' : ( 149 האם הם מוצאים שדבריו של ברל מתאימים גם לימינו ? באיזה אופן ? ברל גם דיבר וכתב רבות על עשייה , וגם פעל ועשה רבות - דמותו מפגישה אותנו עם דמויות מופת נוספות מאותה התקופה , ומומלץ להזכיר כמה מהשמות ולשוחח עליהם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר