עמוד:32

יחידה : 3 עיקרי דרכו של הבעש " ט ומימושן בעולם החסידות נתחיל את לימוד היחידה בתיאורם של שלושת השינויים הרעיוניים שאפשר להבין מהם מה בדרכו של הבעש " ט היה הליכה נגד הזרם ( עמ ' . ( 118 - 116 בשניים מעיקרי דרכו של הבעש " ט הבאנו סיפור או מימרה שאפשר להבין דרכם את השינוי בצורה מדויקת יותר . בכל עיקרון , חשוב שתבדקו ראשית את ההבנה הבסיסית של התלמידים לגבי העיקרון עצמו . אחר כך חשוב לתת דוגמאות מחיי הילדים . העקרונות האלה הם מימוש להעברת רעיונות מהתפיסה המחשבתית לעשייה בפועל . . 1 לית אתר פנוי מיניה / אין מקום פנוי ממנו - בעיקרון הזה הבאנו משל על מלך וחומות מדומיינות שאנחנו בונים לעצמנו . בסעיף הזה ניתן לדבר עם התלמידים על מחסומים מדומיינים שאנחנו בונים במקומות שונים , ועל השיטות ל ' פתיחת עיניים ' שבה אנחנו מבינים עד כמה אנחנו טועים . . 2 " בכל דרכיך דעהו ... " - בעיקרון הזה הבאנו שלושה קטעים קצרים . שניים מהם הם ציטוטים מתוך תורת החסידות של תלמידיו או של תלמידי - תלמידיו של הבעש " ט . בקטעים מודגש שעקרונות רוחניים נמצאים בכל מקום שאנחנו מחליטים לשלב אותם . הקטע השלישי הוא סיפור הומוריסטי ( וחשוב שכך יוצג בשיעור ) שגם הוא מראה , שגם אם נראה לך שיש נתק בין הרוח לחומר , הרי זה בעיני המסתכל בלבד , ועלינו לשאוף להסיר את הפער . . 3 לשאוף ולהגיע לדבקות - העיקרון הזה מופשט מאוד , ואם אתם מרגישים שהוא מורכב מדי , אתם יכולים שלא להרחיב בו ורק לציין את משמעותו ואת החשיבות שניתנה לו בהגות החסידית , גם מבלי להבין אותו עד תומו . החלק השני של היחידה יבחן את מימוש העקרונות שציינו בחייהם של החסידים בתקופתו של הבעש "ט ואחריה ( עמ ' . ( 120 - 119 בכל נקודה חשוב להבחין בין הפעילות כפי שהתקיימה בקהילות שאינן חסידיות ( היהדות כפי שהייתה עד החסידות , וזו שממשיכה להתקיים במקביל לעולם החסידות ) , ובין הפעילות הזאת בקהילה החסידית : . 1 תפילה - חשוב לברר אם התלמידים מכירים או ראו אנשים מתפללים , ולהציג להם - בין בתיאור מילולי ובין בווידאו - חסידים מתפללים . יש לשים לב שזוהי רק המחשה נקודתית ולא תיאור מדויק . . 2 לימוד תורה - כבר פגשנו את הנושא הזה בפרקים הקודמים , וכאן חשוב להציב את השינוי מלמידה מעמיקה ללמידה חווייתית . התלמידים יוכלו להזדהות עם השינוי לאור הדמיון לעולם בתי הספר . בקטע שהבאנו ניתן לראות את השינוי בתהליכי לימוד התורה ובמטרות שהוצבו לעשייה חשובה זאת ביהדות . . 3 ביטול הסיגוף ועידוד השמחה - בסעיף הזה תוכלו להציג סרטים רבים שרואים בהם חסידים מודרניים שמחים ורוקדים ( דוגמה - קישור ) . אל תשכחו לציין גם את הסיגוף , ששימש כלי בעל חשיבות בעולם הרוחני שקדם לחסידות - בדומה לסיפור שלמדנו בראשית המפגש עם הבעש " ט ( מחלל השבת ) . בפעולה הזאת הבאנו קטע שבו תלמידו של הבעש " ט מתייחס למעשיו - ניתן לראות את המיוחד בבעש "ט כפורץ הדרך בעיניו של התלמיד . בחלק השלישי של היחידה נבחן את המשמעות של השינויים שעשתה הקהילה החסידית , גם בהיבט של ההתייחסות אל הבעש " ט ותלמידיו וגם ביחס לשינוי במבנה הקהילה . זה הזמן להציג את הגר " א , שאמנם חי אחרי זמנו של הבעש " ט אבל בכל תיאור של התקופה הוא משמש דמות המנוגדת לבעש " ט ולתפיסת העולם שלו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר