עמוד:31

. 2 " נגד הרוח " / שלום חנוך - בשיר הזה נבחן את המחיר שמשלם מי שהולך נגד הרוח - היותו לבד ובודד . וזה המקום לחשוב על איך הוא מרגיש ומה המשמעות של ' הרוח נגדו ' . הערה : הבאנו רק חלק מהשיר , ולכן ניתן להניח שאם תשמיעו אותו תידרשו להסביר את החלק שעוסק ביחסים של המדבר עם אישה שמתוארת בשיר . שני השירים יכולים לשמש מצע לדיון בכיתה ( חשוב להרחיב את הדיון גם לסיפורים שאינם רק הדוגמאות בשירים ) : . 1 מה זה לצאת או לשחות נגד הזרם ? . 2 מה צריך בשביל להצליח לזרום נגד הזרם ? . 3 מהו הקושי בשחייה נגד הזרם ? . 4 ובעיקר , מהו התוצר של מי ששחה נגד הזרם ? בסוף השיעור נכיר יחד את התמונה שצולמה בעת מלחמת העולם השנייה . חשוב להזכיר בכמה מילים מה היה השלטון הנאצי - בין בהיבטים הטוטליטריים , בין במעשיו גם כלפי האזרחים הגרמניים שנחשדו באי - נאמנות לשלטון . חשוב לתת לתלמידים לפענח לבד את הנראה בתמונה . עדיף להגדיל את התמונה ב " כותר ספרי לימוד " . הציעו לתלמידים ' להיכנס לנעליו ' של האדם שלא הצדיע - מה הוא חשב ? מדוע עשה זאת ? האם חשב שישנה משהו בתהליך הענק שהיה סביבו ? במהלך השיעור חשוב להזכיר ולהציג את העובדה שהליכה נגד הזרם נמצאת בכל מקום שבו יש חברה ויש מישהו אחד שחושב אחרת - גם בכיתה . יחידה : 2 היכרות עם הבעש "ט בשיעור הזה נכיר את הבעל שם טוב . חשוב לתת תיאור היסטורי קצר של המציאות היהודית בראשית העת החדשה בפולין וברוסיה . הקדמה נוספת חשובה היא להכיר היא אורח חייו של היהודי בן התקופה והקהילה שסביבו ( עמ ' . ( 113 - 112 חשוב למקד את הדיון בארבעת המעגלים המוצגים באיור שבפרק , במטרה לתת לתלמידים את המצע שממנו ניתן להבין את נושא ההליכה נגד הזרם . בשלב השני של השיעור נלמד להכיר את הבעש " ט , ונתאר את תחילת דרכן של קהילות החסידים שבחרו בדרך שונה במקצת ( לצורך קבלת רקע , תוכלו להיעזר בסרטים המוצעים בסוף הפרק במד " ל ) . כדי להמחיש את ההיכרות אנו מציעים ללמד את הסיפור על מחלל השבת בשוגג ( עמ ' , ( 115 - 114 ועל המענה שניתן לו על ידי הרב שנתן את ההתייחסות המקובלת ואת המענה שניתן לחוטא על ידי הבעש " ט . במהלך הסיפור חשוב להסביר את המונחים ואת המציאות של חילול השבת . ניתן להיעזר בעיבוד נוסף של הסיפור הזה באתר זושא - קישור . בחלק הראשון של הסיפור מתוארים המצב הראשוני ( העינוי ככפרה ) והמצב לאחר השינוי של הבעש "ט ( כפרה אישית פנימית ) [ עד המשפט המסתיים במילים : " מיד לבית הכנסת " ] . בלימוד הסיפור חשוב להבחין ביניהם . בחלק השני של הסיפור [ החל במילים : " הבעש " ט הבין שר ' מיכל ... " ] חל מעבר לדרך ה ' חינוך ' של הבעש " ט , שדגל בחיבוק במקום בתוכחה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר