עמוד:33

בתיאור היחסים בין החסידים לבין מי שהתנגדו להם , נכון לבחון עם התלמידים כיצד היו מגיבים לתהליכי שינוי של קבוצה קטנה בכיתה שלפתע רוצה לשנות את הכללים , את דרכי ההתייחסות למעשים או למבנה החברתי בכיתה . חשיבה משותפת על כך תוכל להבהיר בעבורם את הסיבות שיצרו את היחס המתנגד לחסידים . יחידה : 4 משה מנדלסון ביחידה הזאת נכיר את משה מנדלסון , את פועלו ואת החלטה שלו לצאת נגד הזרם , במעשיו הכוללים וגם במעשה הספציפי - תרגום התורה לגרמנית ופירושה . חשוב מאוד להדגיש כי משה מנדלסון שינה את פני היהדות והיה שותף לתהליך של יצירת יהדות חילונית . קשה להמעיט בערך תרומתו של מנדלסון לשינוי שעברה היהדות בראשית העת החדשה . אנו , בהוראת היחידה לא נלמד על כל פועלו , ואם יש לכם אפשרות אנו מציעים להרחיב את הדיון סביב התפיסות שלו והשפעתו על היהדות שבאה אחריו ( ניתן להשתמש בקישורים שבסוף המד " ל של הפרק ) . בחלק הראשון של השיעור ערכו היכרות עם מנדלסון ועם המעבר שלו מהכפר לעיר ושינוי השם שבהמשך נראה שיש לו משמעויות נוספות ( עמ ' . ( 123 - 122 בשלב הזה מומלץ לפתח את נושא השפות והתרבות שהן מביאות איתן . ואם מצויים בכיתה תלמידים או תלמידות שהם או הוריהם עלו לארץ ובביתם מדברים שפה אחרת , זה הזמן לדון בקשר בין תרבות ובין שפה . החלק השני של היחידה יעסוק בהחלטה של מנדלסון לתרגם את התורה לגרמנית ולפרש אותה בשפה הגרמנית ( עמ ' , ( 125 - 124 החלטה שעוררה התנגדות בקרב מנהיגים ורבנים סביבו . בדיון על המעשה הזה , חשוב למקד בנימוקים שהביאו את מנדלסון להחליט שלא ללמד את ילדיו את התורה ביידיש , ולאחר מכן ההחלטה להפוך את התרגום למשהו שהוא מפיץ לכולם . בשלבים המתקדמים של הדיון נכון לשלב גם את החששות של אלה שהתנגדו לו , בגלל החשיפה לשפה אחרת ולתרבות שהיא מביאה איתה . יחידה : 5 מחיר השינוי , סיכום ויציאה החוצה את השיעור הזה נתחיל בחזרה לשיר של שלום חנוך ( עמ ' , ( 111 שם התמודדנו עם הבעיה של מי שמתמודד עם התנגדות . נחזור על דברים שלמדנו במהלך הפרק ועל התנגדות שחוו גם הבעש " ט וגם מנדלסון , ואז נקרא את כתב החרם שנכתב נגד החסידים . על הרקע הזה אנחנו מציעים לקיים דיון שמתייחס לכמה צדדים של פרסום כתב החרם : א . איך הרגישו החסידים שהותקפו כך ? ב . האם זה גורם למי שבוחר ללכת בדרך חדשה לחזור בו או ללכת בצורה תקיפה יותר ? ג . איך הרגישו המתנגדים ? האם כתב הפולמוס באמת עזר ? ד . והעיקר - האם התלמידים מכירים דברים כאלה מהחיים שלהם ? חרם על מישהו , בכיתה או בקבוצת ילדים ? את סיכום הפרק נקדיש לשימוש בעקרונות החסידות לצורך קידום ומימוש תפיסת עולם החשובה לנו . כפי שראיתם , החסידות הצליחה להפוך את העקרונות למעשים . הפעילו את התלמידים כך שישתמשו באחד העקרונות וייצאו אתו מהכיתה לבית הספר , לרחוב , וינסו לשנות משהו לכיוון החיובי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר