עמוד:29

התמודדות עם הדילמה שעמדה לפני האב : בקשו מן התלמידים להעלות טיעונים לשתי האפשרויות . אפשר ורצוי לקשור את הסוגיה לסוגיות המצויות על סדר היום הציבורי בימינו , כמו תפילה מעורבת ליד הכותל . קראו עם התלמידים קטע מתוך האיגרת שכתבה הרבנית אסנת ברזאני , והתמודדו עם השאלה : כיצד יש פה שינוי של המסורת ? יחידה : 6 מסורת ומסירה קראו והקשיבו לקטע מתוך " מכור לריבוי " של קובי אוז . הקטע ממחיש לנו היבט מסוים של מסורתיות , של שמירה , חידוש והתאמה לרוח הזמן . דונו בשאלות העולות מהקטע . בדקו עם התלמידים על איזו ' חוליה ' הם יכולים להצביע , או הביאו דוגמה ביחס למסורות שלהם ( ראו שאלה - 3 ציטוט מתוך ספרו של ד " ר בוזגלו ) . אפשר להציע לתלמידים לבחור שתי חוליות שמתחברות לעולם המסורת שלהם , ואח " כ להרכיב יחד את כל החוליות של הכיתה . הרחבות הרמב "ם קורות חייו של הרמב "ם " משנה תורה " לרמב " ם - על היצירה " מורה נבוכים " לרמב " ם - על היצירה הרמב " ם - הפילוסוף , הפוסק , המאמין - פרופ ' ישעיהו ליבוביץ' סרט על חייו ורעיונותיו של הרמב "ם מקורות על אגרת השמד של הרמב "ם הרצאה - מבוא לשמונה פרקים לרמב "ם 11 הרצאות על מחשבת הרמב " ם - פרופ ' משה הלברטל ( הפרק הראשון עוסק בכתביו ובתולדות חייו ) אסנת בראזני בלוג המסכם את הידע על אסנת ברזאני - הספרייה הלאומית מאמר - " שאני נשארתי מלמדת תורה " - רינה לוין - מלמד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר