עמוד:20

החלק השני של הסיפור מלמד על התהליך שעבר ר ' עקיבא בזמן הלימוד . מלימוד משותף עם בנו ( חשבו כמה אומץ נדרש לשם כך , גם עבור הבן ) ועד לשאלות שהציג למוריו , לאחר שהבין את המקור לעומקו . הסיפור הזה , כסיפור שמפגיש אותנו לראשונה עם ר ' עקיבא , מראה עד כמה הצליח ר ' עקיבא להתגבר על מכשולים שנקרו לפניו ולהגיע ללמידה ברמה הגבוהה ביותר . העלו את השאלה : מה בסיפור יכול ללמד אותנו על תכונות שמנהיג זקוק להן ? יחידה : 5 ר ' עקיבא - ביטויי מנהיגות ביחידה זאת כדאי להזכיר את התקופה שבה פעל ר ' עקיבא . שני המקורות שיילמדו ביחידה הזאת קשורים לאופן שבו הסתכל ר ' עקיבא על המציאות , ולמעשים שלדעתו כדאי לעשות כדי לשנות את המציאות : ר ' עקיבא מצחק למראה שועל היוצא מקודש הקודשים ( בבלי , מכות כד עב ) - סיפור הממחיש את כאב החורבן שמלווה את החכמים למראה השינוי שחל עם החורבן , ואת ראייתו השונה של ר ' עקיבא , המביט קדימה עם תקווה לעתיד אחר . תמיכתו של ר ' עקיבא בבר - כוכבא - תמיכה של חכם גדול במרד בר כוכבא ( ובאופן כללי , תמיכה של מנהיג במהלכים צבאיים ) , מעניקה למרד רוח גבית . בדבריו אלה מגלה ר ' עקיבא מנהיגות בעצם נקיטת העמדה הברורה והנחרצת , על אף גילויי המחלוקת על דעתו ( לדוגמה , ראו את תשובתו של ר ' יוחנן בן תורתא ) . ההשוואה בין ר ' עקיבא לריב " ז , ובין התגובות שלהם למרד ( מרד בר כוכבא והמרד הגדול בהתאמה ) היא אפשרית , אך כדאי להיות זהירים , שכן הנסיבות והתקופה שונות . השאלות לדיון ולשיח ( בעמ ' , ( 56 מציעות השוואה שמצביעה על הלך הרוח השונה של השניים , ומדגישות את הפתרון האחר שעולה מהסיפורים שלמדנו . כדאי לסכם את היחידה בתוצאות של מרד בר - כוכבא , לציין את מותו של ר ' עקיבא ( מוות אכזרי ) , ולשאול שאלה כללית : כאשר מאמינים במשהו – האם יש ללכת עם האמונה ' עד הסוף ' , או שגם פשרה היא דרך אפשרית לבטא את האמונה בדבר מה ? בפרק סיפורים מועטים על ר ' עקיבא , ולא התייחסנו כלל לדרשנותו את התורה . אפשר להוסיף ולהרחיב בסיפורים שונים על ר ' עקיבא או במדרשים שלו , שאותם ניתן למצוא באוצר אגדות חז " ל ברשת או בהצעות להרחבות בכותר ספרי לימוד . יחידה : 6 על מנהיגים ומנהיגות כפי שראינו כבר בתחילה , אין מודל אחד של מנהיגות . המנהיגות יכולה לבוא לידי ביטוי בדרכים שונות ובתכונות שונות , וגם להתגלות בזמנים שונים - והשאלות שבעמוד המסכם ( 58 ) עוסקות בכך . יוצאים החוצה ( בעמ ' 59 ) שולח את התלמידים להכין סרטון קצר על מנהיגה או על מנהיג . הכנת הסרטון תזמן לתלמידים אפשרות לציין תכונות שונות של מנהיגים – תכונות שעלו בפרק ותכונות נוספות . הפעילות של הכנת הסרטון דורשת מהתלמידים מידה רבה של אקטיביות , תכנון , מחשבה מוקדמת , הבחנה בין תפל ועיקר , מיקוד והתמודדות עם אתגר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר