עמוד:19

בעמודים הבאים ( , ( 49 - 48 התלמידים יכולים לקבל הצצה לסיבות שאולי בגללן החליט ריב " ז לצאת מהעיר . וגם לראות ולהכיר מה קרה עם חורבן העיר . שער טיטוס והציור ממחישים עד כמה הפגיעה הייתה פיזית ורוחנית . יחידה : 3 רבן יוחנן בן זכאי : המשכיות לאחר חורבן ביחידה זאת יכירו התלמידים את השינוי שנוצר בעקבות יציאתו של ריב " ז מהעיר . ריב " ז ייסד אלטרנטיבות לחיי היהודים ללא העיר ירושלים ( כמוקד דתי ) וללא מקדש . בעמ ' 50 מובאת דוגמה אחת מתוך תשע התקנות שתיקן ריב " ז , אשר בעזרתה ניתן לראות שרבן יוחנן ביקש להחזיר את הטקסים הדתיים ולהחיות אותם . מצד אחד - יש פה המשכיות של הנעשה בבית המקדש שחרב , ומן הצד האחר - רבן יוחנן בן זכאי מתבונן במציאות בראייה מפוכחת ומבין כי מאחר שאין מקדש , אין מקום אחד שהוא מקודש , ולכן , כדי לשמר את הטקסים , הם הופכים למקודשים בכל מקום ( שיש בו בית דין - ראו בדוגמה שבעמוד . ( 50 חלופה נוספת לחיים ללא מקדש היא ההקבלה של ריב " ז בין הכפרה על העוונות , שהיה אפשר לקבל בהקרבת קורבנות במקדש , לבין גמילות חסדים . האפשרות שריב " ז מעלה מביאה לידי ביטוי את ראייתו האחרת של ריב " ז ואת היכולת שלו להסתכל על מצבים באור אחר . כאן אפשר לשאול את התלמידים : מהן התכונות של ריב " ז המעידות גם על יכולת המנהיגות שלו ? אפשר לציין , לדוגמה : חשיבה מחוץ לקופסה , יצירתיות או הכוונת המבט לפתרון אופטימי . כדאי להמשיך ולהזכיר את הדילמה של היציאה מהעיר , עם ההתפתחות וההיכרות של מכלול פעולותיו של ריב " ז . גם כך הסיפור שמוזכר בעמ ' 52 מדגיש את המורכבות ומשאיר אותנו עם השאלה הפתוחה . לסיום היחידה , כדאי להתבונן במנורת הכנסת . לבחון אילו אירועים נוספים חרותים על גביה ( ניתן למצוא בוויקיפדיה ובמקומות נוספים ברשת ) , ולדון בשאלה : מה יכולה , לדעתם של התלמידים , ללמד אותנו הוספת דמותו של ריב " ז אל מול החורבן ? יחידה : 4 ר ' עקיבא - מתחילים בלימודים דמותו של ר ' עקיבא מוכרת לתלמידים ואפשר לפתוח את המעבר לדמותו בשאלה : האם אתם מכירים את ר ' עקיבא ? ואם כן , מהיכן ? אפשר להשמיע את השיר של דליה רביקוביץ ' על ר ' עקיבא , ולהקדים ולספר בקצרה את סיפור אהבתו לבתו של כלבא שבוע . על ר ' עקיבא יש מקורות למכביר . אנחנו בחרנו להציג שלושה סיפורים , שבכל אחד מהם ניתן להכיר זווית אחרת של ר ' עקיבא ( כפי שזו עולה מהסיפורים , וכדאי להדגיש זאת . להבהיר שגם לעורך הכתוב הייתה כוונה להעביר מסר מסוים על הדמות שנכתב עליה ) . ר ' עקיבא , אחד מגדולי התנאים , שיצר ועיצב את המסורת ההלכתית שנחתמה שני דורות אחריו בימיו של ר ' יהודה הנשיא . כדאי לציין את התקופה שבה הוא פעל , לאחר חורבן הבית ( נושא שנלמד בחלקו הראשון של הפרק ) : אבות דרבי נתן - ראשיתו של ר ' עקיבא - סיפור שמביא לידי ביטוי את המוטיבציה הגדולה שהייתה לר ' עקיבא ללימוד . חילקנו את הסיפור לשני חלקים : החלק הראשון - הסיבה למוטיבציה של ר ' עקיבא ללימודים , התבוננות בטבע . בחלק הזה ניתן להציב לפני התלמידים את השאלה : מה גורם לכם לעשות דבר מה שרציתם מאוד לעשותו אך לא הייתם בטוחים שתצליחו בו ? כדאי גם להעלות את המתח בין תחילת המקור ( " לא שנה כלום " ) לבין סופו ( מיד חזר ללמוד תורה ) - האם המקור מרמז לנו שייתכן כי ר ' עקיבא ניסה פעם ללמוד תורה ואולי התייאש כי חשב שלא יצליח ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר