עמוד:17

2 בחירה וגילוי מנהיגות ריב ז - רבן יוחנן בן זכאי ר עקיבא מטרות הפרק להעלות את השאלה : מיהו מנהיג ומהן התכונות של מנהיגים , ולדון בה . להבין שאין מודל אחד מסוים של מנהיגות , ושמנהיגות יכולה לבוא לידי ביטוי בדרכים שונות ומגוונות . להכיר את ר ' יוחנן בן זכאי , פועלו וסיפור יציאתו מירושלים בזמן המרד , על כל המורכבות שהסיפור והמעשה מעלים תוך התמקדות במנהיגותו . להכיר את הסיפור של חורבן ירושלים - מה זה אומר , חורבן בית המקדש וחורבן העיר ? ומה מאפיין את הצמיחה מחדש שבאה לאחר מכן ? להכיר את ר ' עקיבא , סיפור הלימוד המאוחר שלו והפיכתו לתלמיד חכם , תמיכתו בבר כוכבא בזמן המרד הגדול , ומשמעות ההצהרה של תמיכתו . מספר מפגשים ( שיעורים ) מומלץ : 6 מפגשים ( 45 ד ' כ " א ) במבט ראשון 1 - ר ' יוחנן בן זכאי 2 - ר ' עקיבא 2 - סיום פרק 1 - מושגים ונושאים שכדאי ללמד במהלך ההוראה - למידה : מנהיגות , המרד הגדול , מרד בר כוכבא , תנאים , חורבן בית המקדש השני , לקיחת אחריות , בחירה , ראייה אופטימית , יוזמה , נקיטת עמדה . הצעה למהלך ההוראה של הפרק יחידה : 1 מנהיגות ומנהיגים היחידה הראשונה מתייחסת לארבעת העמודים הפותחים את הפרק ועוסקים בהגדרה למנהיגות ובתכונות שקיימות אצל מנהיגים . בתחתית של זוג העמודים הראשון ( עמ ' , ( 41 - 40 נמצאות דוגמאות הקושרות את הנושא לחיי התלמידים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר