עמוד:8

שני זוגות עמודי הפתיחה כוללים : . 1 שני עמודי פתיח , שמטרתם להציג ולהבהיר את הנושא שהפרק עוסק בו , ולהציג את שתי הדמויות הקשורות לנושא ואשר ייד וונ בפרק . עמודי הפתיח כוללים גם תמונה שמאזכרת את הנושא הנדון , וחמישה עיגולי חוויה אישית - שלושה מהם עם דוגמאות לנושא הנדון בפרק , והשניים האחרונים פתוחים והם מזמינים את הלומדים להוסיף דוגמאות משלהם . מומלץ ביותר להתחיל ולהביא דוגמה או שתיים מן העולם שלכם . בחרו דוגמה שהיא מתוך עולמכם ועם זאת ' משוחחת ' עם הלומדים , כך שיהיה להם קל ומסקרן להביא דוגמה משלהם . בכל פתיח כזה , ניתן לשלב פעילות סל " ב ( סלולרי בכיתה - ראו כאן ) . התייחסו גם לתמונה המובאת בפתיח . מה הקשר בין התמונה לבין הנושא ? בפרק , 6 לדוגמה , מובאת יצירה של רות שלוס - שם ניתן לקיים דיון על היצירה ולהרחיב על אודותיה . . 2 מבט ראשון - שני עמודים המאפשרים מבט מעמיק לתוך הנושא הנדון בכל פרק , מתוך נקודת מבט רחבה יותר וללא קשר לדמויות הנדונות בפרק . שני העמודים האלה מבוססים על יצירות מסוגים שונים : שירים , יצירות אמנות , ספרות ועוד . כדאי להקדיש לחלק הזה ( 2 זוגות העמודים הפותחים של הפרק ) שיעור אחד . ומאחר שבעמודים האלה הלומדים מוזמנים להרהר בשאלות הקשורות לעולמם האישי , כדאי לשלוח אותם עם שאלות הביתה הקשורות לנושא : לשאול את בני המשפחה על אירוע או על שאלה אקטואליים שעמודי הפתיחה מעלים , או לבדוק אם מישהו או מישהי מבני המשפחה מכיר / ה את היצירה או את הסיפור שמופיע באחד הפרקים . בדרך זאת נוצר קשר בין הנושאים הנידונים והנלמדים בפרקים השונים לבין חייהם האישיים של התלמידים . יתר על כן , כך הלומדים נשלחים לבחון את הסוגיות שעולות בלימוד – בעולמם ה ' אמיתי ' , כפי שהם חווים אותן וכפי שבני משפחותיהם מכירים אותן מניסיונם האישי . במהלך השיעור הראשון אנחנו ממליצים לציין לפני התלמידים את היחידות הצפויות בכל פרק . הצגת המבנה המלא של הפרק יכול לסייע להם להבין היכן הם נמצאים במהלך הלימוד של הפרק , ולהעמיד כל שלב בהקשר המתאים . מפגש עם הדמויות זהו החלק המרכזי של הפרק , ובו נערוך היכרות עם הדמויות ועם הנושאים או עם הערכים שהעסיקו אותן או שעולים מהעשייה שלהן . בכל פרק נידונות שתי דמויות . כדאי לזכור ולהזכיר שאין קשר ישיר בין הדמויות ואין הן מעידות זו על זו , וכי המפגש ביניהן מבוסס על שני טעמים : . 1 בחרנו בדמויות שהמכנה המשותף ביניהן הוא ציר הזמן . הספר בנוי כך שצריך להיות ברור ללומדים שהלל ושמאי קדמו לאבן גבירול ולרמב " ם ושברל כצנלסון חי ופעל אחריהם , וכן הלאה . מכיוון שיש ' קפיצות ' של מאות שנים בין הדמויות בספר ( בפרקים 3 ו - , 4 לדוגמה ) , כדאי לציין זאת לפני הלומדים . יתרה מזאת , השיחה על הדמות בזמן מסוים הופכת את הדמות לאנושית יותר , מישהו שחי ופעל בתקופה מסוימת ולא מהווה רק סמל , ואשר גם עומד במבחן הזמן . ** בהקשר זה - בפרק המבוא , כשדנים בדמויות , כדאי לציין את האנושיות של הדמויות יחד עם הלמידה מהן בכל ציון זמן שהוא . . 2 קשרנו בין הדמויות סביב נושא או ערך מסוימים ששתי הדמויות התמודדו אתם . הלמידה על הדמות תהיה דרך הנושא הנידון . כמובן שלמידה בדרך הזאת מצמצמת את ההיכרות עם הדמות עצמה , עם חייה , יצירותיה ופועלה , ואולי גם אינה מתמקדת בהיבט מובהק של הדמות הנבחרת . אך היא תסייע להצצה לדמות מתוך סיפור , שמעלה נושא אתו הנגי ונת לדמות ולסיפורים נוספים על אודותיה יהיו יותר פשוטים ואותנטיים עבור הלומדים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר