עמוד:6

מבנה הספר , חלקיו ותכניו כאמור , הספר כולל שלושה חלקים : חלק א : דמויות וערכים - פרקים 8 - 1 הפירוט המופיע להלן מופיע גם בפרק המבוא לספר , בעמ ' 15 - 12 ( עם הרחבות נוספות פה ) . כדאי שהתלמידים יכירו את הספר שמונח לפניהם ויבינו את הקשר בין למידה מדמויות מופת לבין הערך או הדילמה העולה בפרק , אשר קשורים גם לתהליכי התבגרות והתגברות שהם חווים . חלקו הראשון של הספר עוסק בדמויות ובערכים המעלים דילמות . ההיכרות עם כל דמות תפגיש אתכם עם ערך או עם נושא הבאים לידי ביטוי בחיים ובעשייה של הדמות , ומעסיקים אותנו עד היום . הדמויות שתפגשו בספר הן דמויות שחיו ופעלו למן העת העתיקה ועד ימינו , והן מופיעות בספר לפי רצף כרונולוגי . בכל פרק נעסוק בשתי דמויות , שמחברים ביניהן ערך או נושא שאנחנו רוצים לדון בהם דרך ההכרעות של הדמויות . בחרנו דמויות שהתייחסותן לערך הייתה לעתים שונה ולעתים דומה . יש פרקים שבהם נראה שכל דמות בחרה אחרת או התנהגה בניגוד גמור לחברתה . השוואה בין דרכי ההתמודדות השונות של הדמויות עם הערך או עם הדילמה , היא בסיס טוב לדיון בערך ולהתמודדות עם השאלות העולות בפרק . יש לזכור שכל דמות חיה בזמן ובמקום מסוימים , ושכל דמות נאמנה למסורת מסוימת ולמנהגים מסוימים . לכן , כאשר מלמדים את המסופר במאה ה - , 21 יש לגלות רגישות וזהירות ולהבין שאורחות חייהן של הדמויות , והמציאות שבה הן חיו , הובילו אותן לדרכי ההתמודדות המסוימות עם הערך או הדילמה , משום שייתכן שאלה היו דרכי ההתמודדות שהתאפשרו במציאות הזאת . דונו בסוגיות המובאות לפניכם כפי שאתם מבינים אותן כיום , וההיכרות עם הדמות תוסיף את הסיפור שעומד מאחוריה . להתמקדות בדמויות יש ערך רב , מכמה גורמים : . 1 דמויות , רעיונות וערכים - המפגש עם הדמות והיכרות עם הסיפור האישי שלה מאפשר הזדהות אצל הלומדים , ולכן בחרנו בדמויות כציר המרכזי והמוביל של הספר . הדמויות יביאו לידי ביטוי את הערכים והרעיונות סביב שנת הבר - מצווה , כפי שנבחרו בתכנית הלימודים וכפי שהם עולים בחברת בני הנוער שחווים את גיל ההתבגרות . . 2 " מעפר אתה ... " - העובדה שדמויות שונות בתרבות הישראלית הואדרו עד כדי הפיכתן לסמל , מקשה על ' האדם הפשוט ' לראות בהן מודל שניתן להזדהות עמו . ההיכרות הקרובה עם כל דמות מאפשרת להכיר את הפן האנושי שלה . ההכרה בדמיון בין הדמויות האלה לבין התלמידים מאפשרת לתלמידים לחשוב גם על עצמם כמי שעשויים לחולל שינוי בבית הספר , בבית או בסביבתם הקרובה . . 3 אפשר גם אחרת - הבחירה בדמויות עוזרת לנו להכיר דילמות , ערכים ורעיונות שונים הבאים לידי ביטוי מתוך העיסוק בתרבות היהודית - ישראלית . הדמויות שנבחרו מספרות לנו את הסיפור , ומהוות מצע לדיון . ברור שהיה אפשר לבחור דמויות אחרות , שגם הן מעלות שיח דומה . לכן בסיומו של כל פרק מופיעה רשימה של דמויות מופת נוספות בנות התקופה של הדמויות שנידונו בפרק - דמויות שניתן ללמוד , להכיר ולזהות גם את הערך ואת הנושא שחייהן ועשייתן מעלות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר