עמוד:2

תוכן העניינים 5 בּחן ֶ א ת עצמךָ 6 ישׂראלים צעירים : עילאי מראשׁוֹן לציוֹן 11 א ָנוּ בּ ָאנוּ ארצ ָה 14 מירוּס ָלם לירוּשׁ ָלים סיפּוּר ָה שׁל ה ָעליי ָה ֵ מ ֶ א תיוֹפּי ָה לישׂר ֵָ א ל 26 מס ָע אל הע ָב ָר : ד ָוד , אדמוֹנד ויהוֹשׁע גם 22 בּוֹקר בּ ָא לעבוֹד ָה : אני עוֹבד בּ ָעיריי ָה 20 אבּ ָא , מ ָה זה גזע ָנוּת ? 18 חלוֹן לי ָם התיכוֹן 28 בּין א ָד ָם לחברוֹ : אני לֹא אוֹהב מראוֹת 30 סיפּוּר : מעשׂה בּסכּין מפוֹארת 32 מוֹלדת וּבצלאל בּמצפּה ר ָמוֹן 34 יל ָדים מבשׁלים : חמין מ ָק ָרוֹני 36 הסדנ ָה 38 פּיצוּחים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר