עמוד:288

תרגילים מסכמים תרגיל 1 בחרו את הצורה הנכונה של מילות היחס וכתבו את המספרים במילים . נקדו את אותיות השימוש . . 1 המורה אמרה לתלמידיה : " עליכם לחזור על נטיית מילות היחס ! פתרו את 3 התרגילים המופיעים בחוברת " . . 2 ביקשתי מ כּ ם / ממכם להסתמך על 7 מקורות שונים . . 3 כשביקרתי אצלהם / אצלם , ראיתי שיש להם 2 כלבלבים . . 4 לכו בּ עקב וֹ תם / בּ עקב וֹ תיהם 10 צעדים . . 5 הקשישים בחברה המודרנית – האם היחס כּ ל פּ יהם / כּ ל פּ ם השתנה ב - 4 העשורים האחרונים ? . 6 שירות החדרים בּשׁ בילם / בּשׁ בילהם הוא חינם , הם בחדר . 101 . 7 הפרסומות באתר זה – גם בּ לע ֲדן / בּ לע ֲדיהן גדל הרווח השנה פי . 2 . 8 נתמכנו על יד / על ידי העמותה ב - 3 הפעמים האחרונות שהפקנו אירוע . . 9 השרברב גבה מ מּנּוּ / מ מּנּוֹ 800 [ שׁ מונה מאות / שׁ מונה מאות ] ש " ח בעבור התיקון . . 10 בזכות הפנייה א ֲליהם / א ֱליהם זכינו לתמיכה של 10 , 000 אנשים . 6 . 11 המחשבים החדשים הותקנו במעבדת המחשבים . . 12 הצלחתם להוריד כ - 75 אחוזים מצריכת הסוכר במזונכם . אנו מעריכים אתכם / א וֹ תכם על נחישותכם . . 13 העלייה למטוס משער . 4 חברי המשלחת מתמהמהים , בּ גלליהם / בּ גללם נאחר לטיסה ! . 14 תמרור עצור לפני ךְ / לפני ךְ . לאחריו , עברי עוד 3 צמתים עד להגעה ליעד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר