עמוד:195

מומחים מציעים לכל המכורים להתנתק מהטלפון הנייד או להעבירו למצב שׁ קט במהלך מפגשים בין חברים . בנוסף לכך הם מציעים להכניס פגישות יזומות ל לּוּ "ז ה יּוֹ מי , כדי לאפשר שיח יזום עם קרובים ועם חברים . . 1 מיינו את המילים המודגשות בקטע לפי דרך התצורה . ציינו את דרך התצורה של כל קבוצה . . 2 לפניכם צירופים מהטקסט , ובהם שמות מודגשים . . 1 הטלפון ה סּ ל וּ לרי . 2 הגאדג ' טים ה שּׁוֹ נים . 3 תקשורת ֲ אמ תּ ית . 4 בתי ה קּ פה . 5 שיח יז וּ ם א . העתיקו את השם השונה מבחינת חלק הדיבר . ב . מהו חלק הדיבר של השם שהעתקתם ? ג . מהו חלק הדיבר המשותף לשאר השמות ? . 3 לפניכם רשימת מילים . הקיפו את המילה שנוצרה באותה דרך תצורה של המילה עברית . סל וֹ ן מל וֹ ן מ לּוֹ ן ס בּוֹ ן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר