עמוד:194

ג . שבצו צורה זו במשפט משלכם , בו היא תשמש כחלק דיבר אחר . ציינו את חלק הדיבר שלה במשפט שכתבתם . . 4 בקטע מודגש השם תּ כנ וּ ן . לפניכם רשימת שמות . הקיפו את השם ששייך לאותה הגזרה של השם תּ כנ וּ ן . ח צּ בת מ שׁ קפת פּ רס ֹמת מ שׁ מ ֹרת . 5 לפניכם שלושה משפטים מתוך הקטע , ובהם מילים מודגשות : . 1 מוטב שנוותר על רעיון הגידול ה מּשֻׁתּ ף . . 2 השילוב ביניהם אינו ֻ מ מלץ . . 3 יש לשמור על הפרדה ֻ מחלטת בין החיות . בחרו בכל התשובות הנכונות : א . המילים המודגשות הן צורות בינוני . ב . המילים המודגשות שוות בבניין . ג . המילים המודגשות שייכות לגזרת השלמים . ד . המילים המודגשות משמשות כפעלים נטויים . תרגיל 5 לפניכם קטע העוסק בטלפון הסלולרי , ובו מילים מודגשות . קראו את הקטע וענו על השאלות שאחריו . ה טּ לפ וֹ ן ה סּ ל וּ לרי זכה לכינוי " אחת ההתמכרויות הגדולות ביותר של המאה העשרים ואחת " . במרכז לבריאות הנפש בּ ארה " ב נפתחה סדנה לגמילה מהטלפון הסלולרי . ה גּ דג ' טים השונים , וביניהם הטלפון הנייד , מהווים חלק בלתי נפרד מסדר יומם של המכורים . ההשפעות השליליות של התמכרות לטלפון הסלולרי כוללות סדרי עדיפויות שאינם מאוזנים . במסעדות , בבתי הקפה , או על הספסלים בגינות ה צּבּוּ ר יּוֹ ת אפשר לראות זוגות היושבים זה מול זה , כשכל אחד מבני הזוג שקוע במסך הטלפון הנייד שלו . המכורים אינם משוחחים זה עם זה ואף אינם מכבדים את בן זוגם במבט . הם מרוכזים ברשתות החברת יּוֹ ת או בּ א פּ ליקצי וֹ ת ( י שּׂוּ מ וֹ נים בּ עברית ) החדשות שהורידו למכשיריהם . הם מקיימים קשרים וירטואליים עם אנשים שונים בעולם , אך בפועל הם אינם מקיימים תּ ק שֹׁ רת ֲ אמ תּ ית עם בני ה מּשׁפּ חה ועם החברים שנמצאים בסביבתם הקרובה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר