עמוד:193

. 4 לפניכם רשימת שמות . הקיפו את השם השווה במשמעותו למשמעות השם מפרץ , וציינו את המשמעות המשותפת לשני השמות . מכ תּ ב מס גּ ד מדרס מ שׁפּ ט המשמעות המשותפת : תרגיל 4 לפניכם קטע העוסק בגידול כלבים וחתולים בבית אחד , ובו שמות מודגשים . קראו את הקטע וענו על השאלות שאחריו . האם ניתן לגדל כלב וחתול בבית אחד ? מאלפי כלבים טוענים שלאור היכרות עם חיות מחמד שונות , יש לבחון את אופייה של חיית המחמד שאנו מגדלים . אם זיהינו אצל הכלב גילויי תוקפנות כלפי חתולים , מוטב שנוותר על רעיון הגידול ה מּשֻׁתּ ף . בנוסף לכך אם זיהינו אצל החתול סימני פחד קיצ וֹ נ יּ ים מפני כלבים , נוכל להסיק שׁ ה שּׁלּוּ ב ביניהם אינו ֻ מ מלץ . מאלפי הכלבים טוענים שגידול כלבים וחתולים בבית אחד מצריך תּ כנ וּ ן מוקדם . לדבריהם , יש לשמור על הפרדה ֻ מחלטת בין החיות גם במקומות המגורים וגם בכלי האוכל . כדאי לאפשר לחתול הגעה למקומות גבוהים כדי שיוכל לטפס עליהם ולהשקיף מטה ממקום בטוח . שׁ חר וּ ר חופשי של חיות המחמד בחלל ה בּ יתי ייעשה בהדרגה תוך בּ חינת ההתנהגות שלהן ומצב רוחן . הצעה נוספת היא הבאת גור כלבים וצירופו לחתול בּוֹ גר . . 1 העתיקו מהשמות המודגשים את כל שמות הפעולה ונתחו אותם בטבלה שלפניכם . . 2 העתיקו מהשמות המודגשים את השמות שנוצרו בדרך של בסיס וצורן סופי . . 3 א . העתיקו מהשמות המודגשים צורה הנוטה במשקלי הבינוני של בניין קל . ב . ציינו את חלק הדיבר של צורה זו בקטע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר