עמוד:190

סיכום - כל דרכי התצורה תרגיל 1 לפניכם רשימות של שמות . הקיפו שם בכל רשימה לפי ההנחיה . . 1 הקיפו את השם שלא נוצר בדרך של הלחם בסיסים . ק וֹ לנ וֹ ע ֲ אמר גּ ן חיזר תּ קליטן . 2 הקיפו את השם שהצורן הסופי שלו נושא משמעות זהה למשמעות הצורן הסופי בשם שׁ ע וֹ ן . סרט וֹ ן ירח וֹ ן סביב וֹ ן מט בּ ח וֹ ן . 3 הקיפו את השם ששווה במשקלו לשם צ יּ ר . דּיּ לת כּ ל כּ לה צ מּ רת צ יּוּ ר . 4 הקיפו את השם השונה בדרך תצורתו . פּ סנ תּ רן ח פּ ז וֹ ן ח שׁ מ לּ אי ק בּוּ צניק . 5 הקיפו את השם שנוצר באותה דרך תצורה של השם י מּ אי . מ וּ זיקה בּ נקט גּ יטריסט סט וּ דנט . 6 הקיפו את השם השונה מבחינת המשמעות . סדרן ס פּ ר זריז פּ קיד . 3 לפניכם שלושה שמות מן העגה הצבאית : מ דּ " ס ( מדריך ספורט ) , מ גּ " ד ( מפקד גדוד ) , מ שּׁ " ק ( מפקד שאינו קצין ) . א . ציינו על פי איזה משקל מנוקדים השמות שלעיל . ב . הסבירו מדוע השמות מנוקדים על פי משקל זה . ג . ציינו שם נוסף שנוצר באותה דרך תצורה ובאותו משקל של שלושת השמות שברשימה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר