עמוד:189

ראשי תיבות תרגיל 1 . 1 לפניכם רשימת שמות שנוצרו מראשי תיבות . ציינו את המילים שמהן נגזרו ראשי התיבות . . 1 מנכ "ל . 2 בג "ץ . 3 רמב "ם . 4 סופ״ש . 5 מע״מ . 6 מו״ל . 7 לו״ז . 8 ממ״ד . 2 לפניכם שלושה שמות משפחה : משפחת כ " ץ , משפחת סג " ל , משפחת בלו " ך . ציינו את דרך התצורה של שמות המשפחה . . 3 לפניכם שני שמות : בּ ל וֹ ן , בּטּ ח וֹ ן . א . ציינו את דרך התצורה של כל שם . ב . הביאו דוגמות משלכם לשמות שנוצרו בדרכי התצורה שציינתם . ג . לפניכם רשימת שמות . הקיפו את השמות שנוצרו בדרך התצורה של השם בּ ל וֹ ן . פנטזיה כּשּׁ ר וֹ ן טלפ וֹ ן בּ נק זרק וֹ ר שׁוֹ ק וֹ לד אמ בּוּ לנס תּ מצית מצר ךְ כל וֹ ר ע תּוֹ נ וּ ת סימפ וֹ ניה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר