עמוד:188

שאילה מלועזית תרגיל 1 . 1 לפניכם צירופים . בכל צירוף הקיפו את המילה השאולה מלועזית ושערו מאיזו שפה היא שאולה . . 1 ארוחת גורמה . 2 כובע קסקט . 3 פסטה מקמח מלא . 4 בלוג אופנה . 2 לפניכם רשימת צירופים , ובהם שמות עצם מודגשים . . 1 מתאגרף ידוע . 2 י זּ ם מתחיל . 3 שׁ ף איטלקי . 4 מהנ דּ ס בניין א . ציינו את המשמעות המשותפת לשמות העצם המודגשים . ב . . 1 העתיקו את השם השונה מבחינת דרך התצורה . . 2 מהי דרך התצורה של השם שהעתקתם ? . 3 מהי דרך התצורה המשותפת לשאר השמות ? . 3 לפניכם רשימות של שמות . הקיפו את השם השונה מבחינת דרך התצורה בכל רשימה . נמקו . . 1 מח ֲזמר בּ רז יּ ה בּ ל שׁ נ וּ ת מ לּוֹ ן . 2 חי דּ ק דּ ח פּוֹ ר מח שׁ ב וֹ ן ֲ אמר גּ ן . 3 מדחן מחז וּ ר שׁ מרטף שׁ ל דּ ג

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר