עמוד:186

הלחם בסיסים תרגיל 1 . 1 לפניכם שמות שנוצרו בדרך של הלחם בסיסים . ציינו את המילים שמהן כל שם מורכב . . 1 האם תוכל להלוות לי שׁ נקל ? . 2 התקשרו ל טּ למסר לקבלת מידע נוסף . . 3 נסענו לטיול בּ מיני בּוּ ס . . 4 ער פּ יח ירד על העיר . . 5 השתתפנו בטורניר כּדּוּ רעף . . 6 באגם שטים בּ רוזים . . 7 הילדה חיברה חמ שׁ יר . . 8 שתינו קפה חם מה שּׁ מרח ֹם . . 9 ביקרנו בּ חי בּ ר . . 10 מה מּ צ פּוֹ ר נשקף נוף עוצר נשימה . . 3 לפניכם שני משפטים מתוך הקטע : . 1 בלילה סוער וגשום התעורר הילד הנס והציץ מחלון חדרו . . 2 סיפור זה הופיע באחד מפרקיו של ספר מאת סופרת ילדים אמריקנית . א . העתיקו מהמשפטים שלוש צורות בינוני וציינו את הבניין של כל אחת מהן . ב . אחת מצורות הבינוני שהעתקתם שונה משאר הצורות בחלק הדיבר בו היא משתמשת . ציינו את חלק הדיבר של הצורה השונה ואת חלק הדיבר המשותף לשתי הצורות האחרות . . 4 לפניכם רשימת מילים המופיעות בקטע . ציינו את שמות הפעולה המתאימים להם . ז וֹ רמים הרטיב הכניס תּקּ נ וּ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר