עמוד:182

. 2 לפניכם צירופים , ובהם צורות בינוני מודגשות . . 1 מב קּ ר הקולנוע . 4 מא מּ ן כדורסל . 2 בעיה סב וּ כה . 5 חביתה מק ֻ שׁ ק שׁ ת . 3 סביבת לימוד מת ֻק שׁ בת א . מיינו את צורות הבינוני המודגשות לפי חלק הדיבר שבו הן משמשות בצירופים אלו . ציינו את חלק הדיבר של כל קבוצה . ב . ציינו את השורש ואת הבניין של כל אחת מצורות הבינוני . . 3 לפניכם קטע , קראו אותו וענו על השאלות שאחריו . בשיעור כלכלת בית מושם דגש על למידת העקרונות של תזונה בריאה , על קידום מיומנויות למידה ועל יצירת קשר בין הלומדים . שיעור זה הוא הזדמנות לעבוד בצוות . א . העתיקו מן הקטע את שמות הפעולה וציינו את הבניין של כל שם פעולה שהעתקתם . ב . בחרו בשניים משמות הפעולה שציינתם בסעיף הקודם וכתבו להם שמות פעולה מאותו שורש אך בבניין אחר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר