עמוד:177

תרגיל 5 קראו את הקטע שלפניכם וענו על השאלות שאחריו . למה מתכוונים כשמכנים אדם בכינוי " מתקרנף " ? המילה " קרנף " ה שׁתּ ר בּ בה אל העברית דרך תרגומה של המילה " נאזהארן " , שמשמעה המילולי הוא " אף קרן " . כך נוצר בעברית הלחם שבו מ שׁתּמּשׁ ים עד היום – " קרנף " . הפועל " מתקרנף " לקוח מביקורת שנכתבה בשנת 1962 על הצגה בשם " קרנפים" שעוסקת בּ ה דּ ר דּ ר וּ ת של תושבי עיירה בצרפת שׁנּ ד בּ ק וּ בלהט לאומני והפכו לעדר של " קרנפים " . מאנשים מת ֻ ר בּ תים הם הפכו לאנשים כוחניים . הם תּ ק שׁ ר וּ ביניהם במילים ריקניות וה ֻשׁפּ ע וּ מעמדות שליליות . כיום ה טּשׁ ט שׁ זיכרון ההצגה , והכינוי " מתקרנף " מתייחס למי שׁמּ ס תּגּ ל לדעת הרוב ונסחף אחר ההמון . ההצגה תֻּ ר גּ מה לעברית בשנות ה - , 60 ולאחרונה עברה עד כּוּ ן לצורך התאמה למציאות הישראלית . . 1 העתיקו מן הקטע את הפעלים ואת השמות השייכים לגזרת המרובעים . ציינו את השורש של כל מילה שהעתקתם . . 2 לפניכם משפט ובו פועל מודגש : התמונות ֻ מס גּ ר וּ במסגרות לבנות . א . מהי משמעות פועל זה ? משמעות פעילה משמעות סבילה ב . מהו הבניין של הפועל ֻ מ ס גּ ר וּ? ג . העתיקו מהקטע את כל המילים המודגשות בבניין זה . . 3 בקטע הודגשו שלושה שמות פעולה : ה דּ ר דּ ר וּ ת , עד כּוּ ן , התאמה . ציינו את הגזרה ואת הבניין של כל אחד מהם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר