עמוד:174

. 1 לתיש יש זקנקןלבן . המשקל : משמעות המשקל : השורש : שם פועל מאותו שורש : . 2 נאמר על הנער הצעיר שהוא דּ ק דּ קן . המשקל : משמעות המשקל : השורש : שם פועל מאותו שורש : . 3 השימוש בּ טפטפת חסך מים . המשקל : משמעות המשקל : השורש : שם פועל מאותו שורש : . 4 האביב הוא תקופה של לבל וּ ב . המשקל : משמעות המשקל : השורש : שם פועל מאותו שורש : . 5 התרופה עלולה לגרום לט שׁ ט וּשׁ . המשקל : משמעות המשקל : השורש : שם פועל מאותו שורש : תרגיל 3 . 1 לפניכם רשימת מילים : מא ֻכלס , מ ֻ שׁבּ ת וֹ ת , ממ ֻ שׁ קף , ממ ֻס פּ ר , ממ ֻ סּ דים . א . מיינו את המילים לפי הגזרה . ציינו את הגזרה של כל קבוצה . ב . . 1 העתיקו מרשימת המילים את המילה השונה מבחינת הבניין . . 2 ציינו את הבניין של המילה השונה . . 3 ציינו את הבניין המשותף לשאר המילים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר