עמוד:172

ג . לפניכם צירוף נוסף : מאורר תקרה במה דומה הצורה מאורר לצורות המודגשות שלעיל , ובמה היא שונה מהן ? פרטו . . 3 לפניכם ארבעה צירופים נוספים , ובהם שמות מודגשים . . 1 התאר גּ נ וּ ת מהירה . 2 שׁ דר וּ ג המערכת המתוקשבת . 3 ה דּ ר דּ ר וּ ת מוסרית . 4 מקור פּ רנסה א . ציינו את המשמעות המשותפת לכל המילים המודגשות . ב . העתיקו שני זוגות של שמות המתאימים לאותו הבניין , וציינו את הבניין של כל זוג . ג . לפניכם צירוף נוסף : מכתב התנ צּ ל וּ ת . במה דומה השם ה דּ ר דּ ר וּ ת לשם התנ צּ ל וּ ת , ובמה הוא שונה ממנו ? פרטו . . 4 לפניכם שלושה צירופים נוספים , ואחריהם היגדים . ציינו נכון / לא נכון לגבי כל אחד מההיגדים . אם קבעתם שהיגד אינו נכון , נמקו מדוע . . 1 כסף מב ֻ ז בּ ז . 2 חייל מ שֻׁ חרר . 3 טיול מא ֻר גּ ן א . שלוש המילים המודגשות הן צורות בינוני . נכון / לא נכון ב . משמעותן של שלוש המילים המודגשות זהה למשמעות השם מ שׁ קפת . נכון / לא נכון

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר