עמוד:168

ג . לפניכם משפט : ימי העיון מסקרנים אנשים רבים . . 1 חברו משפט משלכם שבו המילה מסקרנים תהיה שונה מבחינת חלק הדיבר שלה . . 2 מהו חלק הדיבר של המילה מסקרנים במשפט שחיברתם ? . 2 לפניכם שני משפטים , ובכל אחד מהם פועל מודגש . . 1 השירה תֻּ ג בּ ר באמצעות מערכת הגברה . . 2 לאור גל הפריצות תֻּ ג בּ ר מערך האבטחה ביישוב . א . ציינו את השורש ואת הבניין של כל אחד מן הפעלים המודגשים . ב . כתבו לכל אחד מן הפעלים המודגשים משפט משלכם , ובו תשבצו את הפועל המודגש בצורתו הפעילה . . 3 א . איזה פועל שונה מבחינת הבניין ? י דּ ל דּ ל נתגמל שׁמּנּוּ שׁ כ תּ בי ב . איזה פועל שונה מבחינת השורש ? א בּ חן אבחן אבחין אבחן ג . איזה פועל שונה מבחינת הגזרה ? מתדלק מת גּבּ רת מת ֻ בלנים מת ֻגמל וֹ ת . 4 באחד משיעורי לשון התבקשו התלמידים לנתח את הפועל תּ גמל וּ . תשובות התלמידים הראו שניתן לנתח נכונה את הפועל בשתי דרכים . א . ציינו את הבניין שאליו שייך הפועל תּ גמל וּ בכל אחד משני הניתוחים . ב . ציינו את השורש ואת הגזרה של הפועל תּ גמל וּ בכל אחד משני הניתוחים . ג . ל - ת בפועל תּ גמל וּ יש תפקיד אחר בכל אחד משני הניתוחים . ציינו את תפקידה של ה - ת בכל אחד מהניתוחים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר