עמוד:162

דיוקי הגייה תרגיל 1 לפניכם משפטים בנושאים שונים . בכל זוג בחרו את הפועל שניקודו מעיד על הגייה תקינה ונמקו את בחירתכם . . 1 הכנס תּ י / הכנס תּ י את החלב למקרר . . 2 הקשרים הללו לא י פּ רמ וּ / יפרמ וּ . . 3 המוכר הבטיח ללקוח : " אניית קּ ן / ֲ את קּ ןאת המכשיר עד מחר " . . 4 האם זכר תּ ם / זכר תּ ם להזיז את מחוגי השעון ? . 5 התיקים יבדק וּ / י בּ דק וּ לפני העלייה למטוס . . 6 האם לכד תּ ן / לכד תּ ןאת העכבר ? . 7 מדוע לא יכל תּ / יכ ֹל תּ להגיע אל הפגישה בזמן שׁנּ ק בּ ע / שׁנּ קבע מראש ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר