עמוד:156

. 5 בקטע מופיע שם העצם יתר וֹ נ וֹ ת . ציינו את השורש שלו . . 6 לפניכם משפטים , ובהם מילים שבהן מ מודגשת . ציינו אם כל מ מודגשת היא שורשית או מוספית . . 1 היתרונות ה טּ מונים בשהייה בטבע התגלו במחקר . . 2 אזורים במוח ֻ מ שׁפּ עים משהייה בטבע . . 3 אנו מט יּ לים להנאתנו . תרגיל 7 קראו את הקטע שלפניכם וענו על השאלות שאחריו . האי פאנאיי בדרום תאילנד מוקף בים . נערי האי הצעירים ח בּ ב וּ מאוד כדורגלוה שׁתּדּ ל וּ לצפות בכל המשחקים ששודרו בטלוויזיה , אך להתא מּ ןהם לא יכלו , כי בכפר שבו הם התגוררו לא היה מגר שׁ . יום אחד הנערים החליטו לי סּ ד קבוצת כדורגל . הם ה דּבּ ר וּ ביניהם – כיצד יקימו מגרש בכפר שכולו צף על מי האוקיינוס ? הנערים אספ וּ קרשים שהיו מפ ֻזּ רים ברחבי האי . כך ֻ התקן מגרש קטן לבני הנוער הנלהבים . תנאי המשחק לא היו פשוטים – כשהנערים התמ סּ ר וּ בכדור הם לא תמיד הס פּ יק וּ לה שׁתּלּ ט עליו , והכדור היה מתגלגל וּ מק פּ ץ אל מי הים . לעתים אף הנערים נפלו לים . נוסף לכך אנשי הכפר המבוגרים לא תמכו בנערים , אך הדבר לא ריפה את ידי הנערים , שהיו מר ֻכּ זים באימונים . יום אחד הז דּמּ נה לנערים הז דּמּ נ וּ ת פז לה שׁתּתּ ף בטורניר כדורגל . באחד המשחקים ירדו גשמים רבים , והמגרש הפ ךְ חלק . בני הכפר שיחקו יחפים , כפי שרק הם מס ֻגּ לים , מבלי להחליק ומבלי למעוד . בזכות המוטיבציה ובזכות ה מּ כ שׁוֹ לים שעמם התמודדו הנערים במגרש המאולתר שבנו , קבוצת הנערים זכתה בתואר אליפות הנוער של דרום תאילנד . . 1 העתיקו מן הקטע את הפעלים בבניין התפעל וציינו את השורש של כל פועל . . 2 לפניכם משפט , ובו מודגש פועל : עם השנים שֻׁ פּ ר וּ תנאי המשחק . א . העתיקו מן הקטע שלושה פעלים מודגשים באותו הבניין של הפועל שֻׁ פּ ר וּ .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר