עמוד:153

תרגיל 3 לפניכם קטע , ובו מילים מודגשות . קראו אותו וענו על השאלות שאחריו . בני נוער מ שׁתּתּ פים בסדנאות תיאטרון , שבהן הם מ שׁנּ נים מונולוגים ממחזות יד וּ עים ומתנסים בטכניקות משחק מק ֻ בּ ל וֹ ת . בסיום הסדנה כל ה מּ תל מּ דים מעלים הצגה וּ מי שּׂ מים את מה שלמדו . . 1 העתיקו מן המילים המודגשות שני זוגות של מילים , כך שבכל זוג שתי המילים יהיו מאותו הבניין . ציינו את הבניין המשותף לכל זוג . זוג המילים : הבניין המשותף : זוג המילים : הבניין המשותף : . 2 העתיקו מן המילים המודגשות שבקטע דוגמה לפועל , דוגמה לשם עצם ודוגמה לשם תואר . פועל : שם עצם : שם תואר : תרגיל 4 לפניכם קטע שעוסק ביתרונות גלישת גלים , ובו מילים מודגשות . קראו אותו וענו על השאלות שאחריו . לגלי שׁ ת גלים יש יתר וֹ נ וֹ ת רבים : . 1 פיתוח כושר גופני : מד ֻבּ ר בספורט המפתח את כל שרירי הגוף , ואף עשוי להחליף פעילויות אירוביות אחרות שמתבצעות לשם שׁפּוּ ר סיבולת לב ריאה . . 2 העצמה רגשית : ילדים וּ מב ֻ גּ רים המתמידים בגלישת גלים עשויים לפתח תחושת מסוגלות שתסייע להם להת גּבּ ר על קשיים שונים בחייהם לצד שיפור ביטחונם העצמי . . 3 שׁ ליטה וויסות חושי : גלישה בּ גל שׁ ן מצריכה ר כּוּ ז רב , והיא עשויה לסייע לבעלי תודעה מפ ֻזּ רת . . 1 העתיקו שני שמות פועל מודגשים וציינו את הבניין של כל אחד מהם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר