עמוד:152

תרגיל 2 . 1 לפניכם רשימת מילים בעלות שורש זהה : מ שׁ קפת , שׁקּ פ תּ ם , ה שׁ קפה , ה שׁתּקּ פה . א . מהו השורש המשותף לכל המילים ? ב . העתיקו מהרשימה שני שמות עצם וציינו את משמעות המשקל של כל אחד מהם . ג . העתיקו מהרשימה שני פעלים וציינו לכל אחד מהם שם פעולה מאותו שורש ומאותו בניין . . 2 לפניכם המילה תּ בחין ( קריטריון ) . א . חברו שני משפטים : משפט אחד שבו התפקיד של המילה תּ בחין יהיה פועל , ומשפט שני שבו התפקיד של המילה תּ בחין יהיה שם עצם . ציינו את חלק הדיבר של המילה תּ בחין בכל אחד מהמשפטים שתחברו . ב . נתחו את הפועל תּ בחין לשורש ולבניין , ואת שם העצם תּ בחין לשורש ולמשקל . ג . . 1 לפניכם רשימה של חמישה משקלים : קטלן , מקטלה , מקטל , ק טּוּ ל , הקטלה . ציינו את המשמעות של כל אחד מן המשקלים ברשימה . . 2 באילו משקלים יתאים השורש של המילה תּ בחין ? . 3 שבצו את השורש במשקלים שציינתם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר