עמוד:149

תרגיל 3 לפניכם רשימות של שמות ושאלות אחרי כל רשימה . קראו את הרשימות וענו על השאלות . . 1 מא פּ ר , דּיּ ג , שׁ דכן , מ וֹ הל א . מהי המשמעות המשותפת לכל השמות ? ב . ציינו את המשקלים שמהם נגזרו השמות . ג . הוסיפו לאחד המשקלים שציינתם שם נוסף באותה המשמעות . ד . במה שונה משמעות השם פּ זרן ממשמעות השמות שברשימה ? ה . האקדמיה ללשון העברית חידשה את המילה פּ צחן , שפירושה ״האקר״ . הסבירו במונחים לשוניים מה היו שיקוליה של האקדמיה בבחירת מילה זו . . 2 שׁ בריר , כּ חלחל , זמריר , כּ לבלב א . מהי המשמעות המשותפת לכל השמות ? ב . ציינו את המשקלים שמהם נגזרו השמות . ג . הוסיפו לאחד המשקלים שציינתם שם נוסף באותה המשמעות . ד . במה שונה משמעות השם יפהפה ממשמעות השמות שברשימה ? ה . האקדמיה ללשון העברית חידשה את המילה סמליל , שפירושה ״לוגו״ . הסבירו במונחים לשוניים מה היו שיקוליה של האקדמיה בבחירת מילה זו . . 3 מנהרה , מנזר , מ שׂ רד , מ שׁתּ לה א . מהי המשמעות המשותפת לכל השמות ? ב . ציינו את המשקלים שמהם נגזרו השמות . ג . הוסיפו לאחד המשקלים שציינתם שם נוסף באותה המשמעות . ד . במה שונה משמעות השם מזמרה ממשמעות השמות שברשימה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר