עמוד:147

א . ציינו לצד כל משפט את חלק הדיבר של צורת הבינוני המודגשת : שם עצם , שם תואר או פועל . ב . כתבו משפט משלכם , ובו אחת מצורות הבינוני המשמשת כשם עצם או כשם תואר במשפטים שקראתם תשמש כפועל . ציינו את בניינו של הפועל שכתבתם . . 2 לפניכם חמישה שמות עצם בנקבה המציינים עיסוק או תפקיד . ק וֹ סמת דּיּ לת מלחינה שׂ חקנית מע צּ בת א . הקיפו את השמות הנוטים במשקלי הבינוני . ב . ציינו את המשקל של כל אחד מהשמות שהקפתם . ג . בחרו באחד מן השמות שהקפתם , שיכול לשמש הן כפועל והן כשם עצם , וחברו שני משפטים : משפט אחד שבו התפקיד של צורת הבינוני יהיה פועל , ומשפט שני שבו התפקיד של צורת הבינוני יהיה שם עצם . . 3 לפניכם שלוש רשימות של מילים : . 1 מי ֻשּׁ ן מח שׁ ב נפקד מד בּ יר . 2 שׁוֹ ער סרוגים נ גּ ר מ שׁבּ ח . 3 מ שׁתּמּ ט ס וֹ פר דּ רו שׁ ים עור א . הקיפו בכל רשימה את הצורה שאינה צורת בינוני . ב . בחרו באחת מצורות הבינוני שברשימות שלעיל וחברו שני משפטים : משפט אחד שבו התפקיד של צורת הבינוני יהיה פועל , ומשפט שני שבו התפקיד של צורת הבינוני יהיה שם עצם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר