עמוד:145

צורות הבינוני תרגיל 1 . 1 לפניכם חמישה משפטים , ובהם צורות בינוני . סמנו בכל משפט את צורת הבינוני וציינו את חלק הדיבר שהיא משמשת בו במשפט : שם עצם או שם תואר . . 1 המדריך הגיע לפעולה באיחור . . 2 זהו טקסט מפעיל ובו הדרכה להתנהגות בשעת חירום . . 3 התושבים התכנסו לפגישה עם המושל . . 2 מתחו קו בין המילה לבין משקלה . תּ ח בּ ורה מקטלה צ מּ רת ק טּ יל צ לּ ם מקטל מכ בּ סה ק טּ לת מד בּ ר תּ קטולה פּטּ י שׁ קטיל צעיר ק טּ ל . 3 לפניכם טבלה , ובה שישה שמות . ציינו את השורש ואת המשקל של כל אחד מן השמות . היעזרו במחסן המשקלים . מחסן משקלים : קטיל תּ קט ֹלת מקטל מקטל ק טּ לת ק טּ ל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר