עמוד:134

תרגילים מסכמים : שבעת הבניינים תרגיל 1 . 1 לפניכם זוגות משפטים , ובהם פעלים מודגשים . ציינו אם הפעלים בכל זוג נוצרו מאותו בניין ונמקו . . 1 א . הצט לּ מ תּ י לתמונת מחזור . ב . הס תּגּ ר וּ בבתיכם בזמן הסופה ! . 2 א . התוכנית מ שֻׁדּ רת בשעות הלילה . ב . השירה בציבור תֻּ פסק בשעה . 23 : 00 . 3 א . חר תּ י את המחשבה בזיכרוני . ב . מדוע כּ ר תּ ם את העץ ? . 3 לפניכם משפטים , ובהם פעלים מודגשים . בכל שאלה בחרו בפועל שנוצר מאותו בניין של שם הפעולה במשפט . . 1 מחקרים מראים כי לרשתות חברתיות יש הש ׁפּ עה חזקה על התנהגותם של אנשים . שׁ פע ֻשׁפּ ה ע ה שׁפּ יע וּ . 2 רשימת ספרי ה לּמּוּ ד לשנת הלימודים הקרובה תתפרסם באתר בית הספר . ל מּ ד מל ֻמּ ד התל מּ ד . 3 ש ׁקּוּ ם סביבה הוא תהליך שמטרתו שיפור איכותה של סביבה שנפגעה בשל אסון טבע . שֻׁקּ ם מ שׁקּ ם ה שׁתּקּ ם . 4 שיא העולם בּ קפיצה לרוחק הוא 8 מטרים ו - 95 סנטימטרים . יק פּ יץ ק פּ צה קפ ֹצנה . 5 בגיל ההת בּגּ ר וּ ת חשוב לשמור על תזונה מאוזנת . מב ֻגּ ר הת בּגּ רה בּ גר תּ י

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר