עמוד:137

תרגיל 4 . 1 לפניכם משפטים , ובהם מודגשים פעלים סבילים . המירו את הפעלים בצורתם הפעילה ( באותו בניין , גוף וזמן ) . . 1 מזון החתולים מפ ֻזּ ר בחצר . . 2 ֻ הזמ נּוּ להרצות בכינוס . . 3 ֻיּנּוּ מ לשלוש קבוצות . . 4 מתי מ שֻׁדּ רת התכנית ? . 5 השדה נ שׂ רף בקיץ האחרון . . 2 לפניכם משפטים , ובהם מודגשים פעלים . הקיפו את הפעלים שאינם שייכים לבניינים הכבדים . . 1 הטלוויזיה מ שׁדּ רת תוכניות ראליטי . . 2 ה שׁתּדּ ל וּ לסגור את הדלת . . 3 מי ימ כֹּ ר לנו את ספריו המשומשים ? . 4 הרב הידוע ח תּ ןאת בני הזוג . . 5 נפ צּ ל את הכיתה לשתי קבוצות . . 6 ֻ ס כּ ל פיגוע בזכות עירנות חיילי צה " ל . . 7 האופה הק פּ יא את המאפה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר