עמוד:129

תרגיל 3 . 1 לפניכם זוגות של פעלים מודגשים . ציינו לאיזה בניין שייך כל אחד מהפעלים המודגשים : פועל או הופעל ? . 1 א . האותיות מ ֻג דּ ל וֹ ת לצורך זיהוי סימני הניקוד . ב . העגבניות מג ֻ דּ ל וֹ ת בתנאי חממה . . 2 א . בחודש הבא נז ֻ מּ ןלשיחה עם האחראים . ב . גם אנחנו ֻ נזמן לאירוע סיום השנה . . 3 א . כיסא הבטיחות ֻיתקןברכב . ב . המכשיר הפגום ית ֻקּ ןאצל המומחה . . 4 א . מפכ " ל המשטרה : " הפושעים יכ ֻתּ ר וּ על ידי כוחותינו " . ב . השניים ֻ יכ תּ ר וּ בחודש הבא כשחקני השנה בתיאטרון . . 2 לפניכם ארבעה משפטים , ובהם פעלים מודגשים . . 1 מ ֻ בטח לעובד הצעיר קידום . . 2 המשפט מפ ֻסּ ק לפי כללי הפיסוק המקובלים . . 3 בשעות אחר הצהריים תֻּ ר גּשׁ עלייה בעומס החום . . 4 המילים בשיר ֻקּ נ ד וּ באופן חלקי בלבד . א . העתיקו מן המשפטים את הפעלים בבניין הופעל . ב . העתיקו מן המשפטים את הפעלים בבניין פועל . . 3 לפניכם ארבעה פעלים . ֻיּ מ נ וּ ֻ מ מ תּ ק ימ ֻ תּ ג וּ ממ ֻמּשׁ ים א . סמנו את הפועל השונה מבחינת הבניין וציינו את בניינו . ב . ציינו את תפקידה של כל מ בפועל ממ ֻמּשׁ ים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר