עמוד:123

תרגיל 4 לפניכם שבעה משפטים בנושא חשיבה חיובית , ובהם מודגשים פעלים : . 1 האם אתם מצליחים לראות את הטוב שיש בחייכם או שאתם ֻשׁפּ מ עים רק מצרות ? . 2 חשיבה חיובית היא לא בהכרח תכונה מולדת , אלא מיומנות שאם תּ תחיל וּ לתרגל אותה , חייכם ישתפרו . . 3 לפי מחקרים , מי שׁיּ ג בּ יר את מספר המחשבות החיוביות , עשוי לשמור על בריאות תקינה . . 4 לפי פסיכולוגים , אורח חיים בריא ֻ מבטח לאנשים בעלי חשיבה חיובית . . 5 לאחר שינוי החשיבה הפסק תּ ילראות בבעיות " מכשולים " , אלא ראיתי בהן אתגרים . . 6 הבליט וּ את הטוב גם במצבים הנתפסים כשליליים ! . 7 ֻ מ מלץ להקדיש מספר דקות ביום לתיעוד הדברים הנעימים שקרו לכם . . 1 בקטע מופיעים פעלים מבניין הפעיל ומבניין הופעל בזמנים שונים . מיינו אותם בטבלה שלפניכם . . 2 במה שונה הצורה להק דּ י שׁ משאר הפעלים המודגשים בקטע ? . 3 לפניכם משפט : 3 לפי מחקרים , מי שׁיּ ג בּ יר את מספר המחשבות החיוביות , עשוי לשמור על בריאות תקינה . א . כתבו שם פועל מאותו בניין של הפועל המודגש . ב . כתבו שם פועל מהשורש של הפועל המודגש , אך בבניין קל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר