עמוד:122

תרגיל 3 . 1 לפניכם משפטים פעילים , ובהם פעלים בבניין הפעיל . המירו אותם במשפטים סבילים על ידי שימוש בבניין הופעל . הקפידו על שמירת הזמן שבמשפט הנתון . . 1 הבוחן הכ שׁ יל את הנבחנים . . 2 שחקני הקבוצה הבקיע וּ שני שערים . . 3 המכשפה הרעילה את התפוח . . 4 המורה לספרות מנחילה לתלמידים את אהבת הקריאה . . 5 הטבחים ימליח וּ את המנות . . 2 לפניכם משפטים סבילים , ובהם פעלים בבניין הופעל . המירו אותם במשפטים פעילים על ידי שימוש בבניין הפעיל . הקפידו על שמירת הזמן שבמשפט הנתון . . 1 בל " ג בעומר מ ֻבער וֹ ת מדורות ברחבי הארץ . . 2 המפעל ֻשׁבּ מ ת בשל קיצוץ בשכר העובדים . . 3 ממלכת ישראל הקדומה ֻ החרבה על ידי מלך אשור . . 4 המיצג ֻשׁ ה חת על ידי פורעי חוק . . 5 הילדים ֻשׁכּ י ב וּ לישון בשעה שמונה בערב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר