עמוד:116

. 3 פּ ר ֹסנה את העוגה , בבקשה . א . מהו הבניין של הפועל המודגש ? ב . מהו הזמן / הדרך של הפועל המודגש ? . 4 השמלה הזו רק וּ מה בחוטי כסף וזהב . א . מהו הבניין של הפועל המודגש ? ב . מהו הזמן / הדרך של הפועל המודגש ? . 5 האם כּ ר תּ ם את עצי היער ? א . מהו השורש של הפועל המודגש ? ב . מהו הגוף של הפועל המודגש ? . 6 סרט הקולנוע הבהיל אותי , לכן לפ תּ יאת ידו של חברי בחוזקה . א . מהו השורש של הפועל המודגש ? ב . מהו הגוף של הפועל המודגש ? . 7 החניכות תּ טמ ֹנּ ה את הפתקים בקיר . א . מהו השורש של הפועל המודגש ? ב . מהו הבניין של הפועל המודגש ? . 8 עלינו לה פּ רד מהרגלים שליליים . א . מהו השורש של הפועל המודגש ? ב . מהו הבניין של הפועל המודגש ? . 9 נתקל תּ יבמכר ותיק . א . מהו השורש של הפועל המודגש ? ב . מהו הבניין של הפועל המודגש ? . 10 ה זּ הר שלא לה דּ בק במחלה . א . מהו השורש של כל אחד מהפעלים המודגשים ? ב . מהו הבניין המשותף לפעלים המודגשים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר