עמוד:115

. 8 לפניכם משפטים , ובהם מודגשות צורות בינוני . . 1 בשעות הבוקר נ וֹ סעים רבים ממתינים בתחנה . . 2 בעיות מילוליות נפ תּ ר וֹ ת בשיעור מתמטיקה . . 3 זהו עניין ח שׁוּ ב מאוד . ציינו את חלק הדיבר שבו משמשת כל מילה מודגשת . נ וֹ סעים נפ תּ ר וֹ ת ח שׁוּ ב . 9 לפניכם שלושה משפטים , ובהם מודגשות מילים . . 1 החברה נ שׁ לטת על ידי בעלי ההון . . 2 בתי העסק במדרחוב נס גּ רים בשעה . 19 : 00 . 3 הזרעים טמ וּ נים באדנית . א . מה משותף לכל המילים המודגשות מבחינת המשמעות ? ב . סמנו את התשובה הנכונה בכל סעיף . . 1 צורת העתיד של הפועל נ שׁ לטת היא תּשּ לט / תּשׁלֹ ט . . 2 צורת העתיד של הפועל נס גּ רים היא יס גּ ר וּ / י סּ גר וּ . . 3 צורת היחיד של הצורה טמ וּ נים היא טמ וּ ן / נטמן . תרגיל 4 לפניכם משפטים , ובהם פעלים מודגשים . קראו את המשפטים וענו על השאלות שאחרי כל משפט . . 1 לא מומלץ לס גֹּ ר את החלון ביום בהיר זה . א . מהו השורש של הפועל המודגש ? ב . מהו הבניין של הפועל המודגש ? . 2 המפרסם דּ בק במטרתו לשווק את היישומון החדש לכל בני הנוער . א . מהו הבניין של הפועל המודגש ? ב . מהו הזמן / הדרך של הפועל המודגש ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר