עמוד:114

. 3 לפניכם ציטוט מבראשית ל " ז ; : 19 - 18 " וילך יוסף אחר אחיו [ ... ] ויראו אותו מרחוק , ובטרםיקרב אליהם [ . " [ ... מהי צורת ההווה של הפועליקרב ? נקרב קרב קרבים תּ קרבנה . 4 לפניכם משפט , ובו פועל מודגש : הרישיון של הנהג נפסל כי הוא דיבר בטלפון הנייד בזמן הנהיגה . א . כתבו שם פועל לפועל נפסל . ב . מן השורש של הפועל נפסל כתבו שם פועל בבניין קל . . 5 לפניכם משפט ובו פועל מודגש : הארוחה כּוֹ ללת שתייה . א . בחרו בצורת העתיד בגוף נסתרת מאותו שורש ומאותו הבניין של הפועל כּוֹ ללת . תּ כ לֹ לנה תּכּ לל כּ ל וּ לה תּ כ לֹ ל ב . ציינו את שם הפועל של הפועל כּוֹ ללת . . 6 לפניכם שני משפטים , ובהם מודגש הפועל נתקע . . 1 המפתח נתקע בחור המנעול . . 2 בצאת החג נתקע בשופר . א . ציינו במה נבדלים הפעלים מבחינת שורש , בניין , גוף וזמן . נמקו . ב . מהי צורת העתיד של הפועל נתקע במשפט ? 1 י תּ קע יתקע ג . מהי צורת ההווה של הפועל נתקע במשפט ? 2 נתקע תּוֹ קעים . 7 את הפועל נפ תּ ח ניתן לנתח בשתי דרכים . כתבו שני משפטים משלכם , ובכל משפט שבצו את הפועל נפ תּ ח בבניין שונה . ציינו את הבניין של הפועל נפ תּ ח בכל משפט שכתבתם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר