עמוד:106

. 2 א . הנאשמים טענו : " בתצהיר שנמסור לבית המשפט נטעןלחפותנו המלאה " . ב . המכשיר נטעןכעת באמצעות כבל . USB . 3 א . בסיום הקנייה ספר וּ את העודף , בבקשה ! ב . הנערים ס פּ ר וּ על חוויותיהם מהטיול . . 2 את הפועל נצ בּ ע ניתן לנתח בשתי דרכים . כתבו שני משפטים משלכם , ובכל משפט שבצו את הפועל נצ בּ ע בגוף ובזמן שונים . ציינו את הגוף ואת הזמן של הפועל נצ בּ ע בכל משפט שכתבתם . תרגיל 4 לפניכם קטע , ובו פעלים מודגשים . קראו אותו וענו על השאלות שאחריו . בגן החיות ברמת גן י פּ רד וּ מכוכי , דובת נמלים ענקית בת ארבע . היא תּשּׁׁ לח אל הגן הזואולוגי בצרפת , שם ממ תּ ין לה פלאביו , דוב נמלים צעיר . שניהם ל וֹ קחים חלק בתוכנית רבייה של יונקים שֻׁ הכרז כי עתידם בטבע בסכנה . מגן החיות מ וֹ סרים לזוג החדש : " הצליח וּ בהבאת גור דוב נמלים לעולם ! " . . 1 ציינו את השורש של כל אחד מן הפעלים המודגשים . י פּ רד וּ ל וֹ קחים הצליח וּ תּשּׁ ֻ לח הכרז ממ תּ ין מ וֹ סרים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר