עמוד:105

. 3 סמנו צורת פועל בזמן עבר בגוף נוכחות . . 4 סמנו צורת פועל בזמן עתיד בגוף נוכחת . . 2 לפניכם ארבע רשימות של פעלים . ר שׁ מ תּ ן ה שׁ לימ וּ תֻּ כ תּ ר תּ ת גּבּ רי א . סמנו בכל רשימה את הפועל השונה מבחינת הגוף . ב . ציינו את גופו של הפועל השונה . ג . ציינו את הגוף המשותף לפעלים האחרים . . 1 ס בּנּוּ ס מּ נ וּ ה קּשׁ ר וּ התחיל וּ הגוף של הפועל השונה : הגוף המשותף לפעלים האחרים : . 2 ה שׁכּ ין ה שׁתּכּ ן ע צּ ב יס תּ רק הגוף של הפועל השונה : הגוף המשותף לפעלים האחרים : . 3 אפ שׁ יר א תּ ר וּ אתר ֹם הזמנ תּ י הגוף של הפועל השונה : הגוף המשותף לפעלים האחרים : . 4 נפקדה נכ תּ יב ֻ נפרד נת פּצּ ל הגוף של הפועל השונה : הגוף המשותף לפעלים האחרים : תרגיל 3 . 1 לפניכם שלושה זוגות משפטים , ובהם פעלים דומים . ציינו את הגוף ואת הזמן / הדרך של הפעלים המודגשים . . 1 א . פּסּ ק וּ את המשפטים ! ב . הגשמים פּ סק וּ אחר הצהריים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר