עמוד:104

גזירה מסורגת תרגיל 1 . 1 ציינו את השורש של כל אחד מהפעלים המודגשים וסמנו את כל הפעלים שנוצרו מאותו השורש . . 2 לפניכם ארבעה משפטים קצרים : . 1 החורףקרב . . 2 הנער גּ דל . . 3 נ מּ ק את דבריך . . 4 המלך חפץ ביקרו . א . ציינו את הפועל השונה מבחינת הזמן / הדרך . ב . ציינו את הזמן / הדרך של הפועל השונה . ג . ציינו את הזמן / הדרך של שאר הפעלים . תרגיל 2 . 1 סמנו את התשובה הנכונה בכל שורה . . 1 סמנו צורת פועל בגוף מדבר . . 2 סמנו צורת פועל בזמן עתיד בגוף מדברים . יזמין אזמין נס תּדּ ר הס דּ יר וּ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר