עמוד:99

. 3 לפניכם משפטים , ובהם אותיות מודגשות . ציינו את סוג הדגש בכל אות מודגשת - דגש קל או דגש חזק . . 1 הפ גּנּ ו קור רוח במהלך התרגיל . . 2 תּ כנ תּ י משחק מחשב חביב . . 3 אל תּתּמּ ם , בבקשה ! . 4 הר הזבל נוצר מהצט בּ רות של אשפה . . 5 החלפנו מ גּ ב וֹ ת בחדר האמבטיה . . 6 היזהר שלא תּפֹּ ל מפסגת הצוק . . 7 השחקן הס תּגּ ר בחדרו לפני ההופעה . . 8 ז מּ נ תּ י לפגישה את חברי הצוות . . 4 לפניכם משפטים , ובהם אותיות מודגשות בדגשים חזקים . ציינו את סוג הדגש החזק בכל אות מודגשת – דגש חזק תבניתי או דגש חזק משלים . . 1 פסטיבל " אייקון " הוא פסטיבל שנתי למ דּ ע בדיוני ולפנטזיה . . 2 הפסטיבל הוא תוצר של שׁתּ וף פעולה בין ארגונים שונים . . 3 חברי מועדון חובבי מ סּ ע בין כוכבים בשם " סטארבייס " 972 עוזרים לארגן את הפסטיבל . . 4 הפסטיבל נערך בחג ה סֻּ כּוֹ ת . . 5 בכל שנה נבחר נושא לפסטיבל , שסביבו מתק יּ מ וֹ ת הרצאות , פעילויות , הקרנות סרטים ועוד . . 6 בשנת , 2011 לדוגמה , נושא הפסטיבל היה " התח דּׁ ושת " . . 7 בפסטיבל מתארחים סופרים מ מּ ק וֹ מ וֹ ת שונים בעולם . . 8 בשנת , 2016 לדוגמה , התארח בפסטיבל ה סּוֹ פר צ ' ארלס סטרוס . . 5 לפניכם קטע , ובו אותיות מודגשות . ציינו את סוג הדגש בכל אות מודגשת – דגש קל , דגש חזק תבניתי או דגש חזק משלים . משחק שחמט ( מכ ֻ נּ ה גּ ם " משחק ה מּ לכים " ) הוא משחק לוח לשני מ שׁתּתּ פים . המשחק מק ֻ בּ ל בּ רחבי העולם כּ תח בּ יב וכספורט תּ חרותי . מקור השם " שחמט" בּשּׂ פה ה פּ רסית : שאה - מט . פּ רו שׁ השם הוא " מארב למלך " או " המלך חסר אונים " . כאשר אחד המלכים מא ֻ יּ ם והשחקן אינו יכול להסיר את הא יּ ום או לה מּ לט ממנו , המשחק מס תּיּ ם בּ נ צּ ח וֹ ן של השחקן המאיים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר