עמוד:98

ומה מורים אנו לילדינו בבית הספר ? מלמדים אנו אותם כי שניים ועוד שניים הם ארבעה וכי פריז היא בירתה של צרפת ... מתי נלמד אותם גם מה שהינם . עלינו לומר לכל אחד מהם : יודע אתה מה שהינך - אתה פלא אתה יחיד ומיוחד אתה פלא בכל העולם כולו אין עוד ילד אחד בדיוק כמותך אתה פלא אתה יחיד ומיוחד . . 2 לפניכם משפטים , ובהם מילים מודגשות : אחת תקינה והאחרת אינה תקינה . בחרו בצורה התקינה בכל משפט : עם דגש קל או בלעדיו . . 1 ספ ֹר / ס פֹּ ר את גילך לפי חבריך ולא לפי שנותיך . ( ג ' ון לנון ) . 2 כ שׁ ר וּ ח / כּשׁ ר וּ ח השינוי נושבת , יש אנשים שבונים קירות ויש אנשים שבונים טחנות רוח . ( משל סיני ) . 3 אם אתה רוצה ללמוד לשחות , קפ ֹץ / ק פֹּ ץ למים . ( פתגם עממי ) . 4 דּ ברים / דברים נראים תמיד בלתי אפשריים עד שהם מתבצעים . ( נלסון מנדלה ) . 5 רק אלו שמעזים להיכשל עשויים להצליח בּ ח יּ יהם / בח יּ יהם . ( רוברט קנדי ) . 6 כנ וּ ת / כּ נ וּ ת לא תּ ג דּ יל / תּ גדיל את מספר חבריך , אבל היא עשויה לקרב אליך את הטובים שבהם . ( ג ' ון לנון ) . 7 בּ כל / בּכּ ל דקה של כעס אתה עלול להפסיד שישים שניות של שמחה . ( ראלף ו . אמרסון ) . 8 אמנם ללשון אין עצמות , אך היא עלולה ל שׁ ב ֹר / ל שׁבֹּ ר לבבות . ( פתגם עממי )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר