עמוד:52

לאחר כתיבת הטיוטה הראשונה קיבל התלמיד משוב מחברו לספסל הלימודים וממורתו . בעקבות קריאת המשוב שכתב התלמיד את הטיעון והגיש טיוטה שנייה . שערו מה היו ההערות שקיבל התלמיד על הטיוטה הראשונה . נמקו את תשובתכם . תוכלו להיעזר בדף המשוב שלפניכם . דף משוב לכתיבת טיעון תוכן : • האם הצגתם את עמדתכם בצורה ברורה ? • האם קוראים אחרים יבינו את עמדתכם ? • האם המסר עובר ? האם הטיעון משכנע ? • האם התמקדתם בנושא ? האם כל המשפטים מתייחסים לנושא ? • האם הרעיונות מבוססים ? • האם חסר עניין מסויים שכדאי להוסיף אותו ? מבנה : • האם כתבתם במבנה של טיעון ? • האם כתבתם פסקת פתיחה ופסקת סיום ? • האם התחלתם פסקה חדשה בשורה חדשה ? • האם קבעתם כותרת ? • האם המשפטים מקושרים בביטויי קישור מתאימים ומגוונים ? לשון : • האם השתמשתם באמצעים רטוריים ? • האם אין שיבושים ושגיאות ( בהתאם במין ובמספר , במילות היחס וכו ' )? • האם הכתיב נכון ? • האם נמנעתם מביטויי סלנג ? • האם השתמשתם בסימני הפיסוק המתאימים – נקודות בסופי משפטים , פסיקים במקומות הנדרשים וכו ' ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר