עמוד:84

. 3 . 4 לפניכם פסקה 6 מתוך טקסט : 1 " מורים ואנשי חינוך חוששים שהירידה באיכות כתב היד של התלמידים , שהתרגלו להביע את רעיונותיהם באמצעות לחיצה על מקשי המקלדת , פוגעת משמעותית ביכולתם לביטוי עצמי . זוהי טענה תמוהה בעיניי . ראשית , ובהנחה שאכן זה מה שקורה , כיצד ניתן לדעת אם דווקא המעבר להקלדה הוא שפגע משמעותית ביכולת זו ? שנית , ההיגיון אומר שדווקא הקושי שבכתיבה לעומת קלות ההקלדה הוא שמהווה מכשול ליכולת לביטוי עצמי " . מהו תפקידה של פסקה זו במבנה של מאמר טיעון ? נמקו . א . טענה ב . ביסוס הטענה ג . טענת נגד והפרכתה ד . מסקנה שני הכותבים משתמשים בלשון שנועדה לשכנע את הקוראים . ציינו מכל אחד מהטקסטים אמצעי רטורי אחד שהכותב משתמש בו והביאו דוגמה מתאימה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר